Το πρόγραμμα του ΚΔΑΠ
για την σχολική χρονιά 2022-2023

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00

Συχνά Ερωτήματα

To ΚΔΑΠ Kids Athletics βρίσκεται στην οδό Φιλίππου 3 & Μουσών Περαία Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57019

Να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να κλείσουμε ένα ραντεβού προκειμένου να σας ξεναγήσουμε στις εγκαταστάσεις μας αλλά και να προγραμματίσουμε το δοκιμαστικό του παιδιού στα μαθήματα που του φαίνονται ενδιαφέροντα.

Η κοινωνικότητα του κάθε παιδιού είναι άμεσα συνυφασμένη με την ιδιοσυγκρασία και την προσωπικότητα του. Επομένως, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να συνυπολογιστούν προκειμένου να απαντηθεί ένα τέτοιο ερώτημα. Αρχικά, δεν θα πρέπει να ανησυχούμε ούτε δείχνουμε στα παιδιά οποιονδήποτε προβληματισμό μας γ αυτό ώστε να μην τους προκαλέσουμε άγχος. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πως κάθε παιδί έχει τους δικούς του ρυθμούς. Ο χρόνος που απαιτείται προκειμένου να νιώσει άνετα ένα παιδί και να εμπιστευτεί τους συνομηλίκους του και να μάθει να τα πηγαίνει καλά με τα άλλα παιδιά, ποικίλει αρκετά και εξαρτάται άμεσα από την εμπιστοσύνη στον εαυτό του, να είναι, δηλαδή, αυτόνομο και αποφασιστικό. Ταυτόχρονα, οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι τώρα το παιδί μαθαίνει πως λειτουργούν οι ανθρώπινες σχέσεις και αποκτά την ικανότητα να κατανοεί τη θέση των άλλων και να αντιλαμβάνεται τις επιθυμίες και τις ανάγκες τους. Μέχρι τα 11 χρόνια, την ηλικία δηλαδή που το παιδί βρίσκεται προς το τέλος του Δημοτικού σχολείου η κοινωνικοποίηση γίνεται μέσω του παιχνιδιού. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό τα παιχνίδια των παιδιών να ευνοούν και σε μεγάλο εύρος τους να βασίζονται την συνεργασία και την ομαδικότητα ώστε τα παιδία να βιώσουν το αίσθημα της ομάδας.

Οι καλοκαιρινοί μήνες στο Summer Camp είναι μία καλή περίοδος προσαρμογής καθώς πρόκειται για ένα ολοήμερο πρόγραμμα στο οποίο τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν όλες τις δραστηριότητες που περιλαμβάνει και το χειμερινό μας πρόγραμμα.


Τα άτομα (γυναίκες και άνδρες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση, ή επιμέλεια παιδιών και τα άτομα που βρίσκονται σε χηρεία.