Παιχνίδι στα αγγλικά

Η εκμάθηση ξένων γλωσσών επιδρά πολύ θετικά στην υγεία του εγκεφάλου παρέχοντας στα παιδιά ποικίλα οφέλη. Το παιδί αποκτά μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση, διευρύνει τον πνευματικό του ορίζοντα, την κριτική του ικανότητα, δημιουργεί νέους τρόπους σκέψης και νέες νοητικές δεξιότητες. Σε κοινωνικό επίπεδο, τα βοηθάει να ανακαλύψουν τον πολιτισμό της χώρας τους και να τον συγκρίνουν με τον πολιτισμό άλλων χωρών. Έτσι, αρχίζουν να εκτιμούν τη διαφορετικότητα και αναπτύσσουν ανεκτικότητα και αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των λαών με διαφορετικό πολιτισμό.

Ρομποτική

Η ρομποτική είναι μία διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα που δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να εμπλακεί βιωματικά στην κατανόηση μιας επιστήμης του παρόντος και του μέλλοντος και μπορεί να αξιοποιηθεί για την κατανόηση και την εμπέδωση βασικών εννοιών των θετικών επιστημών και άλλων γνωστικών αντικειμένων, όπως η Φυσική, τα Μαθηματικά, η Μηχανική και η Τεχνολογία. Επιπλέον, έχει θετικές συνέπειες στο συναισθηματικό και κοινωνικό τομέα των παιδιών, ενώ παράλληλα ενισχύει την ομαδική εργασία, την επίλυση προβλημάτων και τις δεξιότητες επικοινωνίας.

Φιλαναγνωσία

Τα παιδιά που έχουν επαφή με βιβλία παρουσιάζουν ανεπτυγμένη προσωπικότητα και αναπτυγμένες δεξιότητες, τόσο γλωσσικά όσο και γνωστικά. Επίσης, έχουν ανεπτυγμένο προφορικό και γραπτό λόγο, πλούσιο και εκτεταμένο λεξιλόγιο και πολύ καλές γενικές και εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. Τα βιβλία βοηθούν να έχουν πνευματική εγρήγορση και μειώνουν το άγχος, καθώς η ανάγνωση τους  τα χαλαρώνει και βελτιώνει τη ποιότητα του ύπνου. Τέλος, βοηθούν να αναπτύξουν την ευφυΐα, τη φαντασία και την κριτική τους σκέψη.

Ενισχυτική Διδασκαλία

Κάθε νέα σχολική χρονιά σηματοδοτεί ένα καινούριο ξεκίνημα. Για τους περισσότερους είναι ευκαιρία να υποσχεθούν κάτι στον εαυτό τους ή να θέσουν στόχους που θέλουν να εκπληρώσουν. Έτσι, μέσα από την ενισχυτική διδασκαλία, εκτός από την υλοποίηση των καθημερινών σχολικών μαθημάτων και τις τακτικές μας επαναλήψεις, καταφέρνουμε να βοηθούμε τους μικρούς μας μαθητές να προετοιμάζονται επαρκώς για το σχολείο και να γεμίσουν εφόδια, τέτοια που θα τους βοηθήσουν όχι μόνο να θέτουν στόχους αλλά και να τους πετυχαίνουν.