Θεατρικό παιχνίδι

Το θεατρικό παιχνίδι αποτελεί μια δημιουργική δραστηριότητα που συνδυάζει το παιχνίδι ως παιδαγωγικό εργαλείο, με τεχνικές και στρατηγικές του θεάτρου. Πρόκειται για μια δραστηριότητα στην οποία τα παιδιά αλληλεπιδρούν, συμμετέχουν και δημιουργούν, χωρίς απαραίτητα να υπάρχουν θεατές. Προωθεί τη δημιουργικότητα, την απόκτηση εμπειριών και τη λήψη αποφάσεων από μέρους των παιδιών, καθώς οι εμπλεκόμενοι μπορούν να διευρύνουν τον εσωτερικό τους κόσμο, να ενισχύσουν τη φαντασία τους και να ξεπεράσουν τυχόν φοβίες και ανασφάλειές τους. Παράλληλα, τα παιδιά μαθαίνουν να δουλεύουν σε ομάδα, να σέβονται τη διαφορετικότητα και να συνεργάζονται. Αναπτύσσουν τις εκφραστικές τους ικανότητες, ενώ αποκτούν δεξιότητες καλού ακροατή και ανταποκριτή.

Ζωγραφική

Η δημιουργία της τέχνης μέσα από τη ζωγραφική είναι ζωτικής σημασίας διαδικασία στην εκπαιδευτική διαδικασία ενός παιδιού. Τα παιδιά μέσα από αυτή αναπαριστούν σκηνές από τη ζωή τους και πρόσωπα που τους περιβάλλουν. Η ζωγραφική συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην αισθητική καλλιέργεια του ανθρώπου και ειδικότερα του παιδιού. Μέσα από αυτή, τα παιδιά εκφράζουν τις καλλιτεχνικές τους ανησυχίες, μαθαίνουν καινούριες τεχνικές μα πάνω απ’ όλα χαίρονται και διασκεδάζουν. Μέσα από την άμεση επαφή με τα χρώματα και τα υλικά, τα παιδιά εξοικειώνονται, αποκτούν πρωτοβουλία και πειραματίζονται με πρωτότυπες ιδέες. Η ζωγραφική θεωρείται το βασικό συστατικό μιας ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στην εξέλιξη και ολοκλήρωση της προσωπικότητας των παιδιών.

Μουσικό Παιχνίδι

Η μουσική είναι μία από τις βασικές δραστηριότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος όλων των τμημάτων του σχολείου μας.
Τα παιδιά μέσα από μουσικά παιχνίδια έρχονται σε επαφή με το ρυθμό, τη μελωδία, το τραγούδι, την κίνηση και τις ιδιότητες του ήχου (ύψος, διάρκεια, ένταση, χροιά, έκφραση).
Ο ρυθμός λειτουργεί ως βασικός συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη μουσική, την κίνηση και το λόγο. Ο παραπάνω συνδυασμός προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες τους έτσι ώστε να αναπτυχθούν σωματικά, γνωστικά και συναισθηματικά.

Δημιουργική

Από απλά πειράματα για παιδιά μέχρι κατασκευές κοσμήματος και χειροτεχνίες αφορά η συγκεκριμένη δραστηριότητα. Μια δράση καινοτόμα που ήρθε και ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους. Μια δράση η οποία συμβάλλει στη λήψη πρωτοβουλίας, τον αυτοέλεγχο και τον πειραματισμό των παιδιών.