Κωνσταντίνος Τροκάνας

Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

Φοιτητής 4ου έτους τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.). Κάτοχος πτυχίου Cambridge Proficiensy της αγγλικης γλώσσας.

Εκπαιδευτικοί